Bezpieczeństwo danych w firmie RODO

Za naruszenie postanowień RODO organ nadzorczy jest uprawniony do nakładania na przedsiębiorstwo wysokich kar pieniężnych. W zależności od okoliczności naruszenia, do których należą m.in.: charakter, czas i waga naruszenia, umyślność lub nieumyślność podmiotu, wdrożone u administratora środki organizacyjne oraz techniczne, czy też sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, a w szczególności, czy i w jakim zakresie przedsiębiorca zgłosił naruszenie.

W związku z powyższym oferujemy Państwu:

  1. Stałą i kompleksową obsługę w zakresie wdrożenia, utrzymania, nadzorowania dokumentacji RODO w firmie, poprzez nadzór Inspektora Danych Osobowych
  2. Szkolenia pracowników
  3. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
  4. Opracowanie polityki bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem utraty prywatności
  5. Prowadzenie raportów i analiz
  6. Utrzymanie i rejestrowanie operacji przetwarzania danych osobowych
  7. I innych zgodnie z obowiązującymi przepisami