Zarządzanie Kadrami i dofinansowania PFRON

Dział kadr prowadzi niezbędną dokumentację w firmie dla każdego zatrudnionego pracownika. Od momentu przyjęcia aż do chwili gdy pracownik rozstanie się z przedsiębiorstwem. Ustala zakres i sposób działania, dba o relacje z pracownikami, wykonuje niezbędne obowiązki w swoim zakresie. 

Cechuje nas uczciwość, dyskrecja, dokładność i fachowość realizując zadania, pośrednicząc między pracownikiem a pracodawcą. 

Do obowiązków i zadań należy:

 • zakładanie akt pracowników;
 • przygotowywanie umów o pracę;
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie kart ewidencji czasu pracy;
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków urlopowych;
 • pilnowanie, żeby pracownik posiadał aktualne badania lekarskie;
 • organizacja szkoleń BHP;
 • przygotowywanie wypowiedzeń;
 • przygotowywanie świadectw pracy;
 • archiwizowanie dokumentów;
 • współpraca z działem księgowości;
 • I inne

Przygotowujemy zakład pracy do zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, przez co możliwa są bezzwrotne dofinansowania wypłacane przez PFRON.

Możliwe dofinansowania: 

2400 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,

1350 zł – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności,

500 zł   – przysługuje pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zakłady zatrudniające powyżej 25 etatów zwalniamy z obowiązku wpłat na rzecz PFRON po wcześniejszej analizie i przeprowadzeniu niezbędnego audytu.

Wykonujemy zadania pełnomocnika ds. PFRON dzięki czemu możliwe są oszczędności i dofinansowania.