HACCP i DDD - bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

  1. Obsługa kompleksowa z zakresu wdrożenia, stosowania, utrzymania systemu HACCP dla zakładów gastronomicznych
  2. Szkolenia HACCP przy wprowadzaniu do obrotu żywności
  3. Szkolenia HACCP dla osób uczestniczących w procesie produkcyjnym 
  4. Szkolenia HACCP dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie systemu
  5. Dokumentacja Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych
  6. Księga HACCP
  7. Zabezpieczenie zakładu przed dostępem szkodników – DDD
  8. Szkolenia w zakresie metod zwalczania owadów biegających i latających