Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Poprzez korzystanie z serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora pod adresem biuroinfo.com użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazywanych przez użytkownika serwisu internetowego. Ich przekazanie jest dobrowolne. Zakres oraz cel wykorzystania danych osobowych jest każdorazowo określany w serwisie internetowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest BHP-EX Daniel Ciężkowski z siedzibą w Raciborzu, przy ulicy E. Smołki 18.  W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych osobowych listownie pisząc na adres 47-400 Racibórz, ul. E. Smołki 18 lub pisząc na adres e-mail: raciborz.rodo@gmail.com.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),

 2. Kontaktu z użytkownikiem serwisu internetowego w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika, przedstawienia oferty, świadczenia usług oferowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika),

 3. Ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

 4. Badania rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji jej użytkownika oraz do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika na technologię cookies poprzez odpowiednie ustawienie parametrów przeglądarki).

ODBIORCY DANYCH:
Ze względów technicznych, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora na podstawie stosownych umów.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne.

PLIKI COOKIES

Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Są one wykorzystywane do możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, oraz do tworzenia anonimowych statystyk bez możliwości identyfikacji użytkownika.

W każdym czasie możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Niektóre zmiany w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.