Badania i pomiary środowiska pracy

Pyły - Hałas - Drgania - Oświetlenie i inne

 1. Pomiary czynników szkodliwych: hałas, zapylenie, drgania - w szczególności dotyczy stanowisk:
 • Ślusarz
 • Spawacz
 • Pracownik fizyczny
 • Mechanik
 • Elektromechanik
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Pomocnik
 • Kierowca
 • Operator wózka jezdniowego
 • Stolarz
 • I inne według zagrożeń

2. Pomiary czynników biologicznych: stężenie siarkowodoru i innych czynników według występujących zagrożeń

 3. Pomiary czynników chemicznych

 4. Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego - dotyczy wszystkich stanowisk pracy

 W załączeniu rejestr czynników szkodliwych

Pliki do pobrania