Ochrona przeciwpożarowa

  • Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
  • Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowe obiektu
  • Przygotowanie zakładu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
  • Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Instrukcja i zasady Zabezpieczenia Przed Wybuchem

 

 

Pliki do pobrania