Kadry

Świadectwa pracy

Dodano: 2016-01-16

Obowiązek wystawienia i wzór świadectwa pracy:

Dziennik Ustaw z 1996r. nr 60 pozycja 282
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

 

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca jest zobowiązany wystawić pracownikowi jako fakt zatrudnienia pracownika w określonym czasie w ramach stosunku pracy uwzgledniając warunki i przebieg jego zatrudnienia. Stanowi ono źródło informacji dla kolejnego pracodawcy umożliwiające ustalenie tych uprawnień i świadczeń pracownika w nowym stosunku pracy, których przyznanie lub wymiar są uzależnione od długości okresu zatrudnienia lub trybu jego ustania, albo które mogą być realizowane na rzecz pracownika w określonym przedziale czasowym. Treść świadectwa pracy oraz zasady dotyczące jego wydawania i prostowania określają przepisy art. 97 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Warunki i zasady rozwiązania umowy o pracę

 

 

 

Pliki do pobrania