Dofinansowania i Prewencja ZUS

Prewencja wypadkowa ZUS

Dofinansowania doradcze i inwestycyjne

Dodano: 2016-04-01

Świadczymy usługi w zakresie uzyskania dofinansowań w ramach prewencji wypadkowej ZUS.

W 2015r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwił przedsiębiorcom poprawienie warunków pracy osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę pozwalając między innymi na poprawę stanu bezpieczeństwa parku maszynowego i dostosowanie warunków pracy do aktualnie obowiązujących przepisów.

Istnieje możliwość uszyskania dofinansowania w zakresie działań inwestycyjnych, doradczych lub inwestycyjno - doradczych.

 

W celu sporządzenia wniosku niezbedna jest wiedza specjalisty ds. BHP oraz osoby odpowiedzialnej za wdrożenie projektu.

 

Projekty inwestycyjne - odnoszą się do poprawy bezpieczeństwa technicznego zakładu poprzez rozwój, modyfikację i usprawnienie maszyn, urządzeń systemów i środków ochronnych

 

 1. Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
 2. Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
 3. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszące się bezpośrednio do maszyn),
 5. Zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno–izolacyjnych,
 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
 7. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 8. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 9. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej,
 10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 12. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywienej,
 13. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, odnoszące się bezpośrednio do maszyn,
 14. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań i urządzeń samojezdnych),
 15. Zakup i instalacja urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków (z wyłączeniem samojezdnych wózków widłowych i innych urządzeń samojezdnych),
 16. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 18. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.
 19. Istnieje możliwość zakupu wózków jezdniowych transportowych nowych jak i używanych

 

Projekty doradcze - polegają na wprowadzeniu procedur bezpiecznej pracy, planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP

 

 1. Wykonanie oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w miejscu pracy
 2. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń
 3. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonimiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływac na poprawę ergonomii stanowisk pracy
 4. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
 5. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej
 6. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy
 7. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak: 
 • czynniki chemiczne i pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.)
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),

 

Projekty inwestycyjno - doradcze - jak wyżej

 

Kwoty dofinansowań:

 1. Mikroprzedsiębiorstwo - dofinansowanie w wysokości 90 % / maksymalna kwota dofinansowania projektów:
  • doradcze - 40 tys. zł
  • inwestycyjne - 100 tys. zł
  • inwestycyjno - doradcze - 140 tys. zł
 2. Małe przedsiębiorstwo - dofinansowanie w wysokości 80 % / maksymalna kwota dofinansowania projektów:
  • doradcze - 60 tys. zł
  • inwestycyjne - 150 tys. zł
  • inwestycyjno - doradcze - 210 tys. zł
 3. Średnie przedsiębiorstwo - dofinansowanie w wysokości 60 % / maksymalna kwota dofinansowania projektów:
  • doradcze - 80 tys. zł
  • inwestycyjne - 260 tys. zł
  • inwestycyjno - doradcze - 340 tys. zł
 4. Duże przedsiębiorstwo - dofinansowanie w wysokości 20 % / maksymalna kwota dofinansowania projektów:
  • doradcze - 100 tys. zł
  • inwestycyjne - 400 tys. zł
  • inwestycyjno - doradcze - 500 tys. zł