Dofinansowania i Prewencja ZUS

Dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników firmy

Dodano: 2015-12-01

Zachęcamy do zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

 

Osoby te mogą być zatrudniane na wszelkich stanowiskach w zakładzie pracy - nie ma obowiązku spełnienia wymagań technicznych w tym zakresie! (nie dotyczy osób na wózkach inwalidzkich, z trudnością poruszania się i innych uwzględnionych w orzeczeniu o niepełnosprawności / z stopniem znacznym)

Informujemy, że zakład pracy zatrudniający pracownika z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń

 

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  1.  1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2.  1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3.  450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

Łączny koszt pracodawcy, przyjmując miesiąc grudzień 2015r. stanowi kwotę w przybliżeniu 2110,68 zł brutto (według minimalnej krajowej 1750 zł brutto) co w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stanowi o ponad połowę zmniejszenie kosztu pracodawcy

Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

 

Pracodawca nie ma obowiązku utrzymania pracownika niepełnosprawnego na żaden z określonych terminów (jak to jest w przypadku stażu z Urzędu Pracy)

 

Dofinansowanie otrzymuje pracodawca na własny rachunek bankowy / pracownik nie ma wiedzy o uzyskanym dofinansowaniu przez pracodawcę

 

Istnieje możliwość wyszukania osoby niepełnosprawnej na rynku pracy

Prowadzimy wszelką dokumentację związaną z sprawozdaniami, wypełnianiem bieżących formularzy i odpowiadamy na korespondencję z biurem PFRON

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 608 712 130 lub mailowo: specjalista.bhpex@gmail.com