BHP

Obowiązkowe szkolenia BHP

Wstępne i Okresowe BHP

Dodano: 2016-01-16

Rodzaje szkoleń

 

Wstępne – ogólne

 • Szkoleniu wstępnemu, ogólnemu w wymiarze 3 godzin podlegają:
  • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści)
  • Robotnicy zatrudnieni w warunkach szczególnego zagrożenia wypadkowego i szkodliwości dla zdrowia
  • Pozostali robotnicy
  • Służba BHP i osoby wykonujące zadania tej służby
  • Pozostałe stanowiska nierobotnicze (inżynieryjno-techniczne i administracyjno-biurowe)
   (częstotliwość - przed przystąpieniem do wykonania pracy – 1 dzień)

 

 Wstępne – instruktaż stanowiskowy

 • Szkoleniu wstępnemu (instruktaż stanowiskowy) w wymiarze 2 godzin podlegają:
  • Osoby kierujące pracownikami
  • Służba BHP i osoby wykonujące zadania tej służby
  • Pozostałe stanowiska nierobotnicze (inżynieryjno-techniczne i administracyjno-biurowe)
 • Szkoleniu wstępnemu (instruktaż stanowiskowy) w wymiarze 8 godzin podlegają:
  • Robotnicy zatrudnieni w warunkach szczególnego zagrożenia wypadkowego i szkodliwości dla zdrowia
  • Pozostali robotnicy
   (przed przystąpieniem do wykonania pracy – 2 dzień)

 

 Okresowe

 • szkolenie okresowe w wymiarze 16 godzin dla osób kierujących pracownikami odbywa się do 6 miesięcy od daty przeprowadzenia szkolenia wstępnego
  (są powtarzane co 5 lat)
 • Pozostałe stanowiska nierobotnicze (administracyjno-biurowe)
  (są powtarzane co 6 lat)
 • Pozostałe stanowiska robotnicze
  (są powtarzane co 3 lata)
 • szkolenie okresowe w wymiarze 32 godzin (w tym 4 ćwiczeń) dla pracowników służby BHP oraz osób wykonujących zadania tej służby odbywa się do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego
  (są powtarzane co 5 lat)
 • szkolenie okresowe w wymiarze 16 godzin dla stanowisk nierobotniczych (inżynieryjno-techniczne) odbywa się do 12 miesięcy od daty szkolenia wstępnego
  (są powtarzane co 5 lat)